Over ons

Dit zijn de mensen die zich in willen zetten voor het algemeen belang van Cothen, Langbroek en Wijk.

Raadsleden


Wietze Smit (Raadslid, Fractieleider)
Wietze Smit, vader van 2 volwassen zoons en sinds 40 jaar woon ik in onze Gemeente op diverse lokaties in de kern Wijk en nu in het buurtschap Dwarsdijk bij Cothen.
Sinds een aantal jaren ben ik een soort pensionado na de verkoop van mijn onderneming en daarvoor een loopbaan in de financiële sector. Ben opgeleid als schade-actuaris/econometrist en heb een (helaas onvoltooide) rechtenstudie achter de rug, allemaal in de avonduren. Studies die ik, naast vakopleidingen, heb kunnen betalen door mijn hobby als muzikant.
Ben inmiddels met 16 jaar in de Gemeenteraad het meest ervaren raadslid, waarvoor ik ook respect ontvang van mijn collega’s (in de verkiezingstijd helaas wat minder).
In de laatste 10 jaar constateer ik een steeds grotere afstand tussen de lokale politiek en de inwoners. Een afstand die ontevredenheid en frustratie veroorzaakt.
Investeringen die veel geld en middelen kosten en tot niets leiden. Stijgende lokale lasten, woningnood, minder zorg en een tekort op de begroting dat door de inwoners, door lastenverhogingen, mantelzorg en vrijwilligerswerk, moet worden gedicht. Het is nu tijd om de inwoners weer centraal te stellen en te belonen voor hun inzet, het is die onvolprezen inzet waar onze Gemeente nu al jaren op drijft.

WijkNU is een nieuwe lokale politieke beweging, waarin ik mij helemaal thuis voel.
Samen met een nieuwe deskundige en uitgebreide achterban van inwoners willen wij ons inzetten voor een zelfstandige en welvarende Gemeente. Het spookbeeld van de 60-70’er jaren toen ik hier kwam wonen, isolement en een verpauperde binnenstad, mag nooit meer terug komen.
Daarom moet het anders en het kán anders.
Door een effectief bestuur samen met de inwoners, kunnen we de kansen die zich aandienen grijpen en zorgen voor uitbreiding van lokale werkgelegenheid, lagere lasten, woningruimte, meer sportfaciliteiten (o.a. zwembad), verantwoord groenbeheer, een heldere administratie en vooral…: Kies lokaal, Kies voor een sterker en gezondere Gemeente.

Wilt u meer weten, kijk dan op onze website naar het uitgebreide en goed doorgerekende programma van WijkNU.
Stem Lokaal in het stemlokaal!!!


Jos Soons (Raadslid)
Na 30 jaar met mijn gezin prettig wonen en werken in de binnenstad van Wijk bij Duurstede, ben ik op een punt in mijn leven beland waar ik me graag ten volle beschikbaar stel als lid van de lokale partij 'WijkNU'. Om van daaruit samen met enthousiaste en deskundige mensen iets bijzonders te maken van de komende jaren.
Ik ben als zuiderling inmiddels goed bekend met en verknocht aan de typisch Bourgondische Wijkse cultuur en sfeer. Naast plaatselijk ondernemer, ben ik ook reeds jaren actief binnen de kunstwereld en eigenaar van galerie Article. Ik combineer opdrachten in grafisch-, interieur- en exterieurontwerp, met bestuurswerkzaamheden bij WijkNogLeuker. Ik ben actief in talloze participatie projecten en maak deel uit van de plaatselijke Coöperatieve Stadsbrouwerij de Dikke, maar ben uiteraard vooral enthousiast inwoner, samen met mijn levenspartner Marion.
Betrokken bij onze bijzondere historische stad en gemeenschap, ga ik graag een politieke rol vervullen.
Reeds tijdens mijn studietijd in Wageningen werd een grote passie voor duurzaamheid en ecologie aangewakkerd. Dit draag ik nog steeds in al mijn professionele activiteiten een warm hart toe. Ik wil me NU graag hard maken voor een mooier - beter en gezonder Wijk bij Duurstede; voor NU - maar zeker ook voor de toekomstige jaren!


Wendy Torbijn (Raadslid)
Ik ben Wendy Torbijn geboren en getogen te Langbroek, 44 jaar oud.Ik ben Horeca-ondernemer.
Na een Internationale studie aan de Ecolé Tunon Den Haag heb ik gewerkt bij verschillende bedrijven in het binnen en buitenland op Horeca en Toeristisch gebied. Sinds 15 jaar werkzaam in Langbroek bij ons familiebedrijf "restaurant Torbijn".
Omdat ik ben opgetogen in één van de kleine kernen van Wijk bij Duurstede is het mooi deel uit te maken van een politieke partij die heel transparant is en voor de burger opkomt en niet naar de "haagse" pijpen danst en haar verantwoordelijkheid durft te nemen.
Daarom spreekt mij WijkNU ook erg aan ook omdat ik inmiddels al 4 jaar lid van deze partij ben en heb ervaren dat je gezamenlijk tot een mooi resultaat kunt komen om onze gemeente nog leuker en mooier te maken!

Steunfractieleden


Willem Rijnboutt (Steunfractielid)
Geboren Amsterdammer en opgegroeid in Utrecht. Na voltooiing van MTS en dienstplicht gehuwd en vertrokken naar Soest alwaar het gezin werd uitgebreid met twee kinderen. Via Monnickendam in 1991 in Wijk bij Duurstede neergestreken.
In 1992 het eigen bedrijf opgericht en via vele omzwervingen en opleidingen in 1998 als toeleverancier van de overheid terechtgekomen met de specialisaties digitale communicatie middelen, vergunning verlening en handhaving.
Oprichter en motivator van de Stichting LEF. Sinds 1 januari 2013 met pensioen.

Lijdzaam heb ik moeten toezien hoe van lieverlee ambtenaren zich verregaand verschuilen onder regeltjes en procedures, weinigen nemen meer verantwoordelijkheid voor datgene wat wordt gepresteerd, de overheid beslist is het credo geworden. Wie is dan die overheid geworden die die beslissing neemt en de handtekening zet, de beleidsambtenaar, de typiste, de postkamer, het college of de raad, wie heeft het feitelijke besluit genomen en waarom, dat wil ik weten en hem of haar erop kunnen aanspreken. Wegduiken kan m.i. niet en daar wil ik wat aan doen.
“Kan niet, ken ik niet”, wel samen zoeken naar een oplossing zodat het wel uitgevoerd kan worden. En dan is de politiek aan zet om een besluit te nemen of het uitgevoerd wordt of niet.


Gerie de Ligt (Steunfractielid)
Samen met een zeer gedreven groep mensen wil ik me in gaan zetten om in onze mooie gemeente een aantal oude, nieuwe en vernieuwende projecten te realiseren waar iedere inwoner van kan gaan profiteren en in veel gevallen zeker ook recht op heeft. Dat geldt natuurlijk ook voor Cothen en Langbroek, ook daar spelen best wel problemen die “minder stads” maar zeker ook belangrijk zijn.
Waarom: ik ben een echte Wijkenaar, nog net in de oorlog geboren in de Muntstraat. En, ik hou van, en ben trots op Wijk, en vind het nu tijd om daar ook actief uiting aan te geven.
En waar kan dat beter dan bij een echte LOKALE partij zonder dwang en zonder door regerings-partijen opgelegde regels en richtlijnen.
Sport in zijn algemeenheid heeft mijn interesse, maar ook zeker voor de toekomst van mijn kleinkinderen en komende achterkleinkinderen wil ik mij sterk maken. Want ook zij moeten kunnen wonen, (school)zwemmen, sporten, ontspannen, en bijvoorbeeld ook veilig kunnen fietsen om zo maar een paar (verbeter)punten te noemen.
Profiel
In mijn werkzame leven was ik bijna altijd in het transport werkzaam. Richtte in het verleden samen met mijn familie A de Ligt BV op en maakte later de overstap naar het internationale transport.
Velen zullen mij ook kennen als CDW-er. Daar loop ik al lang rond, sinds de fusie in 1981. 
Was er wedstrijdsecretaris, bestuurslid en voorzitter van 2006 tot aan de zomer van 2012.

Samen met de andere kandidaten op de lijst van WijkNu hopen wij dat de kiezers ons de komende jaren de kans geven te bewijzen dat het echt menens is met onze (toekomst)plannen voor Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede.

Gerie de Ligt.


 


John Beringen (Steunfractielid)
Velen onder u zullen mij kennen van de Wijkse Courant, waar ik sinds 2008 stukken voor schrijf over vrijwel alle onderwerpen, politieke, of politiek getinte, zaken uitgezonderd.
In 1997 werd ik lid van de lokale partij "WijkNU, dat toen nog "Burgerbelangen 96" heette. Waarom koos ik voor de lokale partij? Het antwoord hierop is eenvoudig. Een lokale partij is niet gebonden aan een landelijk beleid dat van bovenaf wordt opgelegd dat in sommige gevallen ook wel als een keurslijf kan worden ervaren. De termen "opgelegd" en "keurslijf" zijn wellicht wat te zwaar aangezet want e.e.a. is natuurlijk ook wel weer enigszins afgestemd op de politieke verhoudingen ter plekke, in dit geval dus de Gemeenteraad.
Er wordt echter nog wel eens neerbuigend gedaan over lokale partijen omdat die zogezegd "wel de wortels, maar niet de toppen" (lees "verbinding met de landelijke en Europese opgaande lijn") hebben. Dat is correct. Maar door juist "slechts" de wortels in de lokale samenleving te hebben, hoeven wij naar boven toe geen verantwoording af te leggen over onze koers.
Als lokale partij in zijn algemeenheid, waarvan de ontstaansreden op verklaarbare wijze voor zich mag spreken, hebben wij uitsluitend te maken met mensen die wij dagelijks tegenkomen op straat, in de winkel, in een restaurant, kortom: binnen onze Gemeentegrens.
Dáár zetten wij ons voor in.

 

Fractieleden


Lucien Versteeg
Lucien Versteeg is vervlochten met (de gemeente) Wijk bij Duurstede, vooral op het front van sport.
Opgegroeid in het hartje van Wijk (Peperstraat en de Markt) en later in De Horden, nu de Noorderwaard, is hij bekend met de alledaagse vraagstukken. Met zijn informatica achtergrond is hij jaren actief geweest met zijn bedrijven, in binnen- en buitenland. Nu is hij actief als adviseur voornamelijk in de zorgsector. Lucien Versteeg zet zich in voor het wel en wee van alle sportverenigingen in Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede. In het bijzonder bemoeit hij zich met het huisvestingsvraagstuk: de vraag naar betaalbare huurwoningen voor alle jong-volwassenen is extreem hoog en moet snel beantwoord worden. Zoveel jong-volwassenen willen maar al te graag in Langbroek, Cothen en Wijk blijven (wonen) - die kansen moeten wij ze echt gaan bieden!!!


Roland Versteeg
Woonachtig in Cothen en tegenwoordig vooral muzikaal actief.
Een aantal jaren geleden ben ik raadslid geweest voor de lokale partij en ik verbaas mij elke keer weer over de invloed van landelijke parijen en kopstukken op de gemeenteraadsverkiezingen. Alsof mensen zelf dat onderscheid niet kunnen maken? Maar natuurlijk wel!

De reden waarom ook ik lokaal kies is de andere manier van denken. Meer vanuit de inwoners zelf, dan van bovenaf opgelegd. Wat dat betreft was het goed hoe we in Cothen een stokje hebben kunnen steken voor de plannen met de Dorpsstraat, wat volgens de gemeente een snelbaan moest worden.
Nu is er een breed gedragen, door burgers mede uitgewerkt en doordacht plan wat er goed uit ziet! Nu de uitvoering nog.
Laat dat maar aan een ondernemende partij als WijkNU over.


Roel van der Wal
Ik ben zelfstandig ondernemer/trainer in logistieke- en veiligheid opleidingen, met een ruime ervaring op het gebied van procesmanagement en fiscale- en sociale wetgeving.

Sinds 2004 ben ik inwoner van de gemeente Wijk bij Duurstede. Als mens voel ik mij verantwoordelijk en betrokken bij onze leefomgeving.

Het gaat daarbij niet om de landelijke partij ideologieën, maar om een kwalitatief, uitstekend lokaal bestuur dat zich bezig houdt en besluiten neemt in het algemene belang van alle inwoners. Lokale thema's vragen om lokale oplossingen. Wijk Nu is een beweging die heel dicht bij en vanuit de belangen van alle inwoners wil besturen.

Een Gemeente goed besturen kan alleen met een Wijkse visie, een lokale visie wel te verstaan!  

 


Jos Kroon
Sinds 2002 woon ik met veel plezier in Wijk bij Duurstede. Sinds een aantal jaren ben ik door mijn functie als voorzitter van zwemvereniging Dorestad Dolphins in aanraking gekomen met onze lokale politiek. Ik heb me vaak verbaasd over de gang van zaken in de gemeenteraad.
In mijn werk als adviseur in de gezondheidszorg werk ik met veel plezier samen met professionals om uitkomsten van zorg inzichtelijk te maken. Dat doen we samen met patiënten. We willen transparant zijn in wat de resultaten zijn van onze zorg.
Zo zie ik de lokale politiek ook en daarom ben ik blij deel uit te maken van WijkNu. Transparant zijn over sturing en afrekening van beleid. Geen verborgen agenda's of vage onderhandse afspraken, maar open en in dialoog met elkaar.
In onze gemeente zijn heel veel goede ideeën, ik wil deze ideeën een podium en prioriteit geven om te ontwikkelen. Maar we moeten ook duidelijk zijn wanneer iets niet mogelijk is. Samenwerken met onze inwoners en transparant zijn over beleid is daarbij van belang. De politiek staat vaak zo ver van ons bed, maar ik ben er van overtuigd dat we door meer naar burgers te luisteren, te zien welke kwaliteiten er in de samenleving zijn en die optimaal te benutten, het wonen en leven in onze gemeente nog mooier maken.

 


Ton Loeffen
Ik ben nu 27 jaar actief in de plaatselijke politiek want alleen die komt zonder last of ruggespraak op voor de belangen van de inwoners van onze gemeente.

 


Rob van de Weerd
Geboren 16-10-1947, sinds 1962 woonachtig in wijk bij duurstede, 30 jaar eigenaar geweest van een belastingadvies kantoor.
Ik wil bijdragen aan maatregelen die leiden tot aanzienlijke verbetering in de relatie tussen inwoner en gemeente/politiek .


Willem Edelenbos
Ik ben geboren in 1955 in Enschede, werktuigbouwkunde gestudeerd en in 1980 in verband met werk in Wijk bij Duurstede komen wonen. Mijn hele leven in de automatisering gewerkt met als specialisatie bedrijfskritische, zeer-hoog beschikbare en zelfs fout-tolerante computersystemen. Deze kennis heb ik samen met een zakenpartner in een eigen bedrijf verder verdiept, uitgebreid en uitgedragen.

Hoe langer je in Wijk woont des te meer je betrokken raakt bij allerlei vrijwilligersprojecten. Uiteindelijk met een aantal geestverwanten (allemaal oud-bestuurders) WijkNogLeuker opgezet om beter vorm te kunnen geven aan de sociaal en maatschappelijk belangrijke projecten die we voor ogen hadden. De stap naar de politiek kwam door het werk voor WijkNogLeuker steeds dichterbij. Wat is er mooier dan om samen met andere mensen dingen te ontwikkelen in het belang van onze mooie gemeente en haar inwoners...

Over de beweging

Onze mensen

Info

Copyright WijkNU